Rhinoceros

výkonný softvér na presné 3D modelovanie

RHINO 3D

Rhinoceros, známy aj ako Rhino 3D, je obľúbený 3D modelovací softvér od firmy Robert McNeel & Associates. Je osvedčenýv architektúre, dizajne a inžinierstve vďaka schopnosti tvoriť presné a detailné modely pomocou NURBS objektov, pomocou ktorých môžete presne vymodelovať aj tvarovo veľmi komplikované objekty. Ponúka množstvo nástrojov na úpravy a analýzu, čo ho robí ideálnym pre tých, ktorí potrebujú presnosť a flexibilitu. Môžete modelovať pomocou kriviek, plôch, povrchov, či telies. Obľúbená je nová technólogia SubD, či programovanie prostredníctvom Grasshoper. Rhino je dodávane v multijazyčnej verzii vrátane češtiny.

 

Novinky - Rhino 8

Rhino 8 prináša vylepšené SubD modelovanie, rozšírené funkcie Grasshopper, vylepšené užívateľské rozhranie, real-time renderovanie, lepšiu kompatibilitu s inými CAD softvérmi, podporu pre rozšírenú realitu a rozšírené možnosti skriptovania a automatizácie.

Architektúra

Rhino 3D poskytuje architektom nástroje na tvorbu komplexných 3D modelov budov, interiérov a urbanistických plánov. Okrem toho umožňuje aj vytváranie realistických vizualizácií a animácií, čo zlepšuje prezentáciu a porozumenie návrhov.

Technická dokumentácia

Áno, v Rhine 3D je možné vytvárať aj technické výkresy. Aj keď je Rhino primárne určené pre tvorbu 3D modelov a vizualizácie, ponúka aj dostatočné nástroje na vytváranie 2D výkresov. Tieto výkresy môžu obsahovať detailné rozmery, pohľady, značky a ďalšie informácie potrebné pre výrobu a konštrukciu. Pre komplexnejšie technické výkresy sa však často používajú špecializované programy, ktoré sú zamerané výhradne na vytváranie 2D dokumentácie.

Rhino.Inside.Revit

Rhino.Inside.Revit prináša silu Rhina a Grasshopperu do prostredia Autodesk Revit®.  Rhino.Inside.Revit poskytuje súbor nástrojov na premostenie priepasti medzi modelovaním voľnej formy Rhina a svetom BIM, čo umožňuje úplne nové pracovné postupy a možnosti návrhu.
Viac o Rhino.Insied.Revit

 
 

Ďalšie produktové stránky:

www.cadsystemy.sk

www.4mcad.sk


O NÁS

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 96001 Zvolen
IČO: 43242383  
IČ DPH: SK1036032294

VOLAJTE, ČI PÍŠTE

Email: rhino@cadsystemy.sk
Tel.: 0903532021
Kancelária: Terézie Vansovej 1, Zvolen